AUTORSKO DJELO

Autor stiče autorsko pravo stvaranjem autorskog djela.

Autorsko djelo je individualna duhovna tvorevina iz oblasti književnosti, nauke i umjetnosti, koja je izražena na određeni način, ako Zakonom o autorskom i srodnim pravima (u daljem tekstu zakon) nije drukčije određeno.

Autorskim djelima, smatraju se naročito:

 1. govorna djela (predavanja, govori, besjede i sl.);

 2. pisana djela (romani, poezija, članci, priručnici, studije, monografije, računarski programi i sl.);

 3. muzička djela, sa riječima ili bez riječi;

 4. dramska, dramsko-muzička, koreografska, lutkarska i pantomimska djela;

 5. fotografska djela i djela stvorena u procesu sličnom fotografiji;

 6. audiovizuelna djela;

 7. djela likovne umjetnosti (crteži, grafike, slike, skulpture i sl.);

 8. djela arhitekture (skice, planovi, izgrađeni objekti sa područja arhitekture, urbanističkog planiranja i pejzažne arhitekture i sl.);

 9. djela primijenjene umjetnosti i industrijskog dizajna;

 10. kartografska djela (turističke karte, auto karte, topografske karte, tematske karte i sl.);

 1. prezentacije naučne, nastavne ili tehničke prirode (tehnički crteži, planovi, standardi, ekspertska vještačenja, trodimenzionalne prezentacije i sl.).

Nezavršeno autorsko djelo, djelovi i naslov autorskog djela smatraju se autorskim djelom ako ispunjavaju uslove iz zakona.

Prerade (prevodi, adaptacije, aranžmani, izmjene i sl.) autorskih djela ili drugog materijala smatraju se novim autorskim djelom ako ispunjavaju uslove iz zakona. Zaštitom autorskog djela nastalog preradom ne ograničavaju se prava autora izvornog djela.

Samostalnim autorskim djelom smatra se zbirka autorskih djela ili druge građe (enciklopedije, antologije, baze podataka, zbirke dokumenata i sl.), koja s obzirom na izbor ili usklađivanje ili raspored sadržine ispunjava uslove iz zakona.

Baza podataka je zbirka nezavisnih djela, podataka ili drugih materijala u bilo kojoj formi, koja je usklađena na sistematski ili metodičan način i koja je individualno dostupna elektronskim ili drugim putem.

Zaštita zbirke po zakonu ne obuhvata njenu sadržinu i ne ograničava prava na samoj toj sadržini. Zaštita zbirke po zakonu ne obuhvata računarske programe koji se upotrebljavaju za izradu ili rad elektronskih baza podataka.

Autorsko pravna zaštita ne obuhvata:

 1. ideje, principe i otkrića;

 2. službene tekstove iz oblasti zakonodavstva, uprave i pravosuđa;

 3. službene prevode tekstova iz oblasti zakonodavstva, uprave i pravosuđa;

 4. izraze tradicionalne kulture (folklorna djela);

 5. dnevne vijesti ili druge podatke, koji imaju karakter običnih medijskih informacija.