Imovinska prava

Imovinskim autorskim pravima štite se ekonomski interesi autora.

Moralna prava

Moralnim pravima štite se duhovne i lične veze autora sa djelom.

Druga prava

Druga prava su Pravo na pristup djelu Pravo na naknadu.

Autorsko djelo

Autorsko djelo je individualna duhovna tvorevina iz oblasti književnosti, nauke i umjetnosti, koja je izražena na određeni način.

O PISANIM DJELIMA

“Knjige su hladni, ali pouzdani prijatelji.”

— SOKRAT —

ISTORIJA:

– Ljetopis popa Dukljanina

Ljetopis popa Dukljanina (lat. Regnum Sclavorum), poznat je i kao Barski rodoslov. Napisao ga je anonimni sveštenik Dukljansko-barske nadbiskupije, u drugoj polovini XII vijeka. Djelo je istoriografskoga karaktera. Bavi se ranom istorijom južnih Slovena i istorijom prve crnogorske ranosrednjovjekovne države Duklje, od najranijega perioda pa do njenoga konca.

– Zetski jevanđelistar ili Miroslavljevo jevanđelje

Zetski jevanđelistar ili Miroslavljevo jevanđelje napisano je i iluminirano krajem XII vijeka u nekome od skriptorija na podrućju Zete. To je najznačajniji crnogorski pisani spomenik kulture na staroslovenskome jeziku, i remek-djelo stare zetske kaligrafske umjetnosti i iluminacije. Izrađen je po narudžbini kneza Miroslava za potrebe njegove zadužbine, crkve svetog Petra i Pavla u Bijelom Polju.

– Prva štamparija (Crnojevića)

Štamparija Crnojevića je ne samo prva štamparija u Crnoj Gori nego i prva štamparija u nekoj južnoslovenskoj državi, osnovana svega četrdesetak godina nakon što je Johan Gutenberg izumio prvu štampariju.

– Oktoih prvoglasnik

Oktoih prvoglasnik, štampan 1494. godine, prva je crnogorska štampana knjiga, i ujedno prva u južnoslovenskih naroda.

– Husen-pašin Kuran

Husein-pašin Kuran je jedno od najljepših djela islamske kaligrafije 16. vijeka na južnoslovenskome prostoru. Nesporno je najznačajnija rukopisna knjiga na arapskome jeziku u Crnoj Gorii pisani spomenik kulture od najvećeg nacionalnog i državnog značaja, koji može da bude na ponos crnogorskim građanima koji ga baštine.Ovo djelo se čuva u Husein-pašinoj džamiji u Pljevljima.

– Barski glagoljski misal na staroslovenskome jeziku

Barski glagoljski misal na staroslovenskome jeziku štampan je 1893. godine u Rimu za Crnogorce katoličke vjere, a koristili su ga i Hrvati. Tom najvažnijom katoličkom bogoslužbenom knjigom, po prvi put, omogućena je služba na staroslovenskom jeziku iz prigodne liturgijske knjige.

ZA AUTORE:

  • Ugovor

  • Ovlašćenje autora – Nosioca autorskog prava

  • Podaci o autoru – Nosiocu autorskog prava

PRIJAVITE KRŠENJE AUTORSKOG PRAVA