O NAMA

Organizacija za ostvarivanje reprografskih prava Crne Gore – skraćeno ORPCG (u daljem tekstu: Organizacija) je osnovana 18.06.2018. godine u Podgorici. Rješenjem Zavoda za intelektualnu svojinu od 11.12.2018.godine Organizacija je dobila dozvolu za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskog prava, autora pisanih djela koja prizilaze iz čl. 21, 22, 23,24,25 stav 1 tač. 1 i 3, 36 stav 3, 46 stav 1 tač 1 i 3 i 48 Zakona o autorskom i srodnim pravima (“Službeni list Crne Gore”, br. 37/2011 i 53/2016.).

Organizacija je 04.11.2019. godine postala član Međunarodne federacije organizacija za reprodukcijska prava – IFRRO. IFRRO je međunarodna organizacija kolektivnih organizacija sa sjedištem u Briselu, sa 151 članicu iz 83 država iz svih kontinenata svijeta.

Organizacija je osnovana sa ciljem podizanje svijesti društva o ulozi i značaju autora pisanih djela za razvoj i napredak društva kao cjeline. Kroz promociju autora pisanih djela sa posebnom pažnjom na mlade autore, osobe sa invaliditetom i manjine. Poseban akcenat rada organizacije je usmjeren na unapređenje položaja i statusa autora, kroz puno priznanje i ostvarivanje moralnih, imovinskih i drugih prava autora, a to će sve pozitivno uticati na pregovaračko poglavlje 7 – Pravo intelektualne svojine, prilikom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Svoje ciljeve Organizacije će ostvarivati kroz zaštitu i kolektivno ostvarivanje autorskog prava autora pisanih djela (romana, poezija, članaka, priručnika, studija, monografija, računarskih programa i sl.).

Saradnjom sa organizacijama iz zemlje i inostranstva koje imaju iste ciljeve uz koordinaciju i konsultaciju sa nadležnim državnim organima.

Afrimacijom i podrškom svim autorima, a posebno mladim, osobama sa invaliditetom i manjinama njihovih pisanih djela.

Pisana djela predstavljaju temelj identiteta i kulture svakog društva, te je zbog toga jedan od prioritetnih ciljeva Organizacije predstavlja preduzimanje sveobuhvatne akcije na pronalaženju, očuvanju, zaštiti i promociji pisanih djela sa područja države.

Kako je Crna Gora Ustavom iz 2007. godine konstituisana kao građanska država, koja njeguje različitosti, multietnički i multikonfesionalni identitet, stoga je podsticaj manjinama na pisano izražavanje i očuvanje svoje tradicije jedna od obaveza Organizacije.