Open/Close Menu Organizacija za ostvarivanje reprografskih prava Crne Gore

VIJESTI

Organizacija za ostvarivanje reprografskih prava Crne Gore (ORPCG) je 04.11.2019. godine postala član Međunarodne federacije organizacija za reprodukcijska prava – IFRRO. IFRRO je međunarodna organizacija kolektivnih organizacija sa sjedištem u Briselu, sa 151 članica iz 83 država iz svih kontinenata svijeta. Pozivom IFRRO-a, izvršni direktor Albert Junčaj prisustvovao je IFRRO Svjetskom Kongresu održanom u Edinburgu….

Delegacija ORPCG-a, koju je predvodio izvršni direktor Albert Junčaj bila je u dvodnevnoj radnoj posjeti Sarajevu. Prvog dana radne posjete, delegacija je bila u posjeti Udruženju ORIGINAL za ostvarivanje i zaštitu reprodukcijskih prava. Tom prilikom je organizovan sastanak sa predsjednikom upravnog odbora ORIGINAL-a Damirom Uzunovićem, predsjednikom nadzornog odbora Ivicom Simić i direktoricom stručne službe Lejlom…

Delegacija Organizacije za ostvarivanje reprografskih prava Crne Gore koju je predvodio izvršni direktor Albert Junčaj je bila u trodnevnoj posjeti kolektivnim organizacijama iz Slovenije i Hrvatske. Prvog dana radne posjete članovi delegacije su se u Ljubljani sastali sa izvršni direktorom SAZOR GIZ-a (Slovenačka organizacija autora i izdavača reprografskih prava) Lukom Novak sa kojim su razmijenili…

Direktor Organizacije za ostvarivanje reprografskih prava Crne Gore – Albert Junčaj i direktor Nacionalne biblioteke Crne Gore “Đurđe Crnojević”- Bogić Rakočević potpisali su 24.05.2019.godine na Cetinju Sporazum o saradnji. Direktori su Sporazum potpisali uz prisustvo drugih članova delegacije. Kako je istaknuto nakon potpisivanja, Sporazum će unaprijediti dobre odnose dvije institucije i postaviti osnov za dalje…

Na osnovu člana 173 Zakona o autorskom i srodnim pravima (“Sl. list CG”, br.37/2011 i 53/2016.) i dozvole br.01-298 od 11.12.2018.godine izdate od strane Zavoda za intelektualnu svojinu, koja je objavljena u Sl. listu br.86/2018 od 28.12.2018.godine NVU Organizacija za ostvarivanje reprografskih prava Crne Gore –ORPCG: POZIVA I Privredna društva i preduzetnike koji prodaju ili uvoze tehničke…

Page 1 of 21 2