Open/Close Menu Organizacija za ostvarivanje reprografskih prava Crne Gore


Organizacija za ostvarivanje reprografskih prava Crne Gore (ORPCG) je 04.11.2019. godine postala član Međunarodne federacije organizacija za reprodukcijska prava – IFRRO. IFRRO je međunarodna organizacija kolektivnih organizacija sa sjedištem u Briselu, sa 151 članica iz 83 država iz svih kontinenata svijeta.

Pozivom IFRRO-a, izvršni direktor Albert Junčaj prisustvovao je IFRRO Svjetskom Kongresu održanom u Edinburgu. Tom prilikom predsjednik IFRRO-a gospodin Yngve Slettholm, proglasio je ORPCG novom članicom i pozdravio njen rad u prisustvu predstavnika ostalih članica IFRRO-a iz cijelog svijeta.

Među ostalim temama, pričalo se o izazovima i uticaju novih tehnologija kao što su vještačka inteligencija i Blockchain na autorsko pravo i na rad kolektivnih organizacija.