Open/Close Menu Organizacija za ostvarivanje reprografskih prava Crne Gore

VIJESTI

Danas – 13.03.2019. održana je redovna śednica Skupštine Organizacije za ostvarivanje reprografskih prava Crne Gore. U toku śednice donešene su sve važne odluke za uspješan početak funkcionisanja organizacije i određeni su pravci daljeg djelovanja. Članovima organizacije je predočeno da je ORPCG dobila licencu br. 01-298 od strane Zavoda za intelektualnu svojinu na period od 5…

Poštovani/a članovi/ce, Obavještavamo Vas da će se dana 13.03.2019.godine sa početkom u 10:30 časova u konferencijskoj sali hotela Centre Ville (Capital Plaza, Podgorica) održati redovna śednica Skupštine Organizacije za ostvarivanje reprografskih prava Crne Gore. Stoga se pozivaju svi članovi/ce Organizacije za ostvarivanje reprografskih prava Crne Gore da prisustvuju istoj ili u slučaju nemogućnosti da ovlaste…

Obavještavamo Vas da je Organizacija za ostvarivanje reprografskih prava Crne Gore (u daljem tekstu: Organizacija), rješenjem Zavoda za intelektualnu svojinu broj: 01-298 od 11.12.2018.godine dobila dozvolu za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja  autorskog prava autora pisanih djela. Dozvola se odnosi na kolektivno ostvarivanje imovinskog autorskog prava koje proizilazi iz čl. 21, 22, 23, 24, 25 stav…

Računarski programi su prema odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima (“Službeni list CG”, br. 37/2011 i 53/2016.) pisana djela, pa shodno tome autori računarskih programa imaju sva prava koja proizilaze iz statusa autora pisanih djela. Odredbe zakona o računarskim programima ne utiču na prava koja se stiču i ostvaruju na osnovu propisa o patentima,…

Page 2 of 2 1 2