Open/Close Menu Organizacija za ostvarivanje reprografskih prava Crne Gore


Delegacija ORPCG-a, koju je predvodio izvršni direktor Albert Junčaj bila je u dvodnevnoj radnoj posjeti Sarajevu.

Prvog dana radne posjete, delegacija je bila u posjeti Udruženju ORIGINAL za ostvarivanje i zaštitu reprodukcijskih prava. Tom prilikom je organizovan sastanak sa predsjednikom upravnog odbora ORIGINAL-a Damirom Uzunovićem, predsjednikom nadzornog odbora Ivicom Simić i direktoricom stručne službe Lejlom Gačanicom. Tokom sastanka razmijenjena su iskustva u odnosu na saradnju sa korisnicima – predstavnicima korisnika, kao i saradnju sa nacionalnim institucijama i međunarodnim organizacijama.

Drugog dana radne posjete, delegacija je prisustvovala međunarodnoj konferenciji na temi: „Kolektivno upravljanje autorskim pravima za tekstualna djela i djela bazirana na slikama” koja je organizovana uz podršku Međunarodne federacije reproduktivnih prava – IFRRO. Konferenciji su prisutvovali i na njoj izlagali članovi i zastupnici udruženja ORIGINAL, predstavnici kolektivnih organizacija i to: SAZOR-a iz Slovenije, Copyright Polska iz Poljske i OORP iz Srbije, uvoznici tehničkih uređaja koji su obveznici tarife, predstavnici Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine i drugi. Konferencija je bila medijski ispraćena.

Tokom radnog dijela konferencije, prisutnima se obratio izvršni direktor ORPCG-a Albert Junčaj, tom prilikom je prisutne upoznao sa radom ORPCG-a, istakavši dosadašnji uspjeh organizacije i nastojanje da se prava autora pisanih djela poštuju od strane korisnika u Crnoj Gori.

Nakon toga, g-din Pierre-Olivier Lesburguères predstavnik IFRRO-a, je pozdravio naše napore kao i podršku nadležnih institucija u unapređenju oblasti zaštite autorskog prava i iskazao je radovanje zbog našeg prisustva na IFRRO Svjetskom Kongresu (IFRRO World Congress) koji se održava u Edinburgu.