Open/Close Menu Organizacija za ostvarivanje reprografskih prava Crne Gore

Delegacija Organizacije za ostvarivanje reprografskih prava Crne Gore koju je predvodio izvršni direktor Albert Junčaj je bila u trodnevnoj posjeti kolektivnim organizacijama iz Slovenije i Hrvatske.

Prvog dana radne posjete članovi delegacije su se u Ljubljani sastali sa izvršni direktorom SAZOR GIZ-a (Slovenačka organizacija autora i izdavača reprografskih prava) Lukom Novak sa kojim su razmijenili iskustva i dogovorili dalju saradnju.

Sljedećeg dana posjete članovi delegacije su se u prostorjiama AIPA-e (Zavod autora, izvođača i producenata audiovizuelnih djela Slovenije) sastali sa njenim izvršnim direktorom Gregorom Štibernikom, tom prilikom je nakon dužeg i konstruktivnog razgovora potpisan Sporazum o saradnji.

Zadnjeg dana posjete delegacija se u Zagrebu sastala sa predsjednicom Udruge za zaštitu prava nakladnika – ZANA, Sanjom Vučković. Tema sastanka je bila sagledavanje uporedne prakse država regiona u zaštiti autorskog prava. Nakon sastanka potpisan je Sporazum o saradnji.