Open/Close Menu Organizacija za ostvarivanje reprografskih prava Crne Gore

Na osnovu člana 173 Zakona o autorskom i srodnim pravima (“Sl. list CG”, br.37/2011 i 53/2016.) i dozvole br.01-298 od 11.12.2018.godine izdate od strane Zavoda za intelektualnu svojinu, koja je objavljena u Sl. listu br.86/2018 od 28.12.2018.godine NVU Organizacija za ostvarivanje reprografskih prava Crne Gore –ORPCG:

POZIVA

I Privredna društva i preduzetnike koji prodaju ili uvoze tehničke uređaje za fotokopiranje i druge uređaje koji mogu da obavljaju druge tehničke postupke umnožavanja.

II Udruženja korisnika, individualne korisnike i udruženja privrednika koji u obavljanju svoje djelatnosti koriste pisana djela propisana čl. 21, 22, 23, 24, 25 stav 1 tač. 1 i 3, 46 stav 1 tač. 1 i 3 i 48 Zakona o autorskom i srodnim pravima u štampanom i elektronskom formatu.

Da u roku od 15 dana otpočnu pregovore o tarifi i zaključivanju zajedničkog sporazuma.

Kontakt: http://www.orpcg.me, info@orpcg.me