Open/Close Menu Organizacija za ostvarivanje reprografskih prava Crne Gore

Obavještavamo Vas da je Organizacija za ostvarivanje reprografskih prava Crne Gore (u daljem tekstu: Organizacija), rješenjem Zavoda za intelektualnu svojinu broj: 01-298 od 11.12.2018.godine dobila dozvolu za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja  autorskog prava autora pisanih djela.

Dozvola se odnosi na kolektivno ostvarivanje imovinskog autorskog prava koje proizilazi iz čl. 21, 22, 23, 24, 25 stav 1 tač. 1 i 3, 36 stav 3, 46 stav 1 tač. 1 i 3 i 48 Zakona o autorskom i srodnim pravima (u daljem tekstu: Zakon). Ista je obavljena u Službenom listu Crne Gore 86/2018 od 28.12.2018.godine.

Organizacija će nastojati i punim kapacitetima raditi na ostvarivanju autorskog prava i stoga pozivamo sve autore pisanih djela da nam ukažu povjerenje i potpišu Ugovor o isključivom ustupanju autorskog imovinskog prava i ovlašćenje sa Organizacijom.

Dok korisnike napominjemo da su u obavezi da poštuju autorsko imovinsko pravo i da legalno koriste autorska djela tako što će zaključiti ugovor i redovno plaćati naknadu Organizaciju za korišćenje onih prava za koje je Organizacija dobila dozvolu za kolektivno ostvarivanje.