Open/Close Menu Organizacija za ostvarivanje reprografskih prava Crne Gore

Poštovani/a članovi/ce,

Obavještavamo Vas da će se dana 13.03.2019.godine sa početkom u 10:30 časova u konferencijskoj sali hotela Centre Ville (Capital Plaza, Podgorica) održati redovna śednica Skupštine Organizacije za ostvarivanje reprografskih prava Crne Gore.

Stoga se pozivaju svi članovi/ce Organizacije za ostvarivanje reprografskih prava Crne Gore da prisustvuju istoj ili u slučaju nemogućnosti da ovlaste drugog člana da glasa u njihovo ime.

Materijali koji će se razmatrati i usvajati na redovnoj śednica Skupštine Organizacije za ostvarivanje reprografskih prava Crne Gore dostupni su članovima/cama na uvid na njihov zahtjev.

S poštovanjem,
Ružica Vučinić – predśednica Skupštine
Albert Junčaj – izvršni direktor